DANH SÁCH SÁCH MỚI
Nhan đềTác giảNhà xuất bảnNăm xuất bảnNơi xuất bản
Tạp chí Điều dưỡng Việt Nam Hà NộiGiao thông vận tải2016
Kỷ yếu đề tài nghiên cứu khoa học điều dưỡng lần thứ VII Hà NộiGiao thông vận tải2015
Đào tạo phát triển năng lực Điều dưỡng viênPhạm, Đức MụcHà NộiGiao thông vận tải2012
Nghiên cứu Điều dưỡngPhạm, Đức MụcHà NộiGiao thông vận tải2016
Chuẩn đạo đức nghề nghiệp của Điều dưỡng viên Hà NộiGiao thông vận tải2012
Mosby's 2016 Nursing durg referenceSkidmore-Roth, LindaMisouriElsevier2015
Mosby's Guide to Nursing DiagnosisLadwing, Gail B.MissouriElsevier2014
Clinical companion to Medical-surgical nursingDirksen, Shannon RuffMissouriElsevier2014
Fundamental orthopedic management for the physical therapist assistant St. Louis, MissouriElsevier2016
Fundamental concepts and skills for nursingdeWit, Susan C.MissouriElsevier2014
Foundations of nursing in the communityStanhope, MarciaSt. Louis, MissouriElsevier/Mosby,2014
Leading and managing in nursingYoder-Wise, Patricia S.St. Louis, MissouriElsevier2015
The foundations of Chinese medicineMaciocia, GiovanniEdinburghElsevier2015
1
THƯ VIỆN TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y TẾ HUẾ
SỐ 1 - NGUYỄN TRƯỜNG TỘ - TP HUẾ; Phone: 054 3834932; Email: thuvien@cdythue.edu.vn